четверг, 27 сентября 2012 г.

Навчальний проект з англійської мови

ПОРТФОЛІО ПРОЕКТУ

Назва проекту "У здоровому тілі – здоровий дух"

       Предмет -англійська мова, навчальна тема — Харчування
Вік учнів, клас 7 клас, 12-13 років
Навчальний проект розроблений для учнів 7х класів з теми «Харчування». Основними видами діяльності учнів є : відповіді на тематичні запитання , розробка презентацій,обговорення питань в групах, захист питань у дебатах.


План

План навчального проекту (посилання)
План впровадження проекту (посилання)

 

Навчальні цілі

Навчити учнів:
·         висувати гіпотези щодо питанню,
·         складати план дослідження,
·         збирати та аналізувати інформацію, знайдену в Інтернеті, енциклопедіях, підручниках,
·         компонувати,
·         встановлювати порядок слайдів, статей, малюнків;
·         презентувати та доводити свою думку під час презентації, публікації;
Формування в учнів:
                мотивації до самоосвіти;
                формування навичок мислення високого рівня, у тому числі глобального, інтегрованого;
                формування у учнів цілісної картини світу, розуміння зв’язків між явищами в природі, в суспільстві та у світі в цілому;
                уміння вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі;
                розвиток уміння самостійно конструювати свої знання, вміння продуктивно вирішувати проблеми (навчальні, соціальні тощо), співпрацювати в групі;
                формування життєвих навичок і компетентностей ХХІ сторіччя, які допоможуть учням у подальшій самореалізації в різноманітних сферах життєдіяльності.

 

Діяльність учнів

        В ході виконання  проекту учні знайомляться з учительськоюпрезентацією  та публікацією проекту, Темою проекту, Ключовим та Тематичними питаннями, проводять дослідження одного з тематичних питань за обраними змістовими питаннями, презентують результати свого дослідження у вигляді короткого повідомлення результатів дослідження:
1.        учнівської  презентації в режимі Power Point,
2.      учнівської публікації в програмі Publisher.
Підтверджують або спростовують власні гіпотези, ілюструють свої ідеї за допомогою кольорових малюнків, доповнюють матеріалами з Інтернету, обговорюють, аналізують, роблять висновки.

       Учні вчаться планувати та створювати: презентації, публікації, таблиці, діаграми…

 

Відомості про автора

Ім'я, прізвище Горішна Катерина Геннадіївна

Фах, навчальний предмет учитель англійської мови

Навчальний заклад Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області

Місто\село, район, область: місто Харків

Контактні дані Gorishnaya107@gmail.com

Модуль 10-11

Цей модуль допоміг мені зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні, про роль і місце диференційованого навчання , для себе,  я краще  зрозуміла  як допомогти своїм учням стати самоспрямованими в навчанні, спробую урізноманітнити методи та форми,  обовязково візьму до уваги  запропоновані нам сьогодні  форми  самоспрямування учня. Я зрозуміла, що задоволення навчальних потреб учнів вимагає відповідного спонукання та заохочення, щоб вони стали впевненими та незалежними .

Модуль 8-9

Цей модуль допоміг мені обдумати, що означає «оцінювання, зосереджене на потребах учнів», а саме: я вважаю, що залучення учнів до процесу оцінювання змінює їх ставлення до навчання та допоможе їм досягненню поставлених навчальних , мені сподобалась робота з електронною бібліотекою оцінювання, яка вразила мене  великою кількістю  форм  та шаблонів  для оцінювання, які я вважаю, допоможуть мені в  подальшій роботі .

среда, 26 сентября 2012 г.

Модуль 5-7

Сьогодні виконували завдання модулів 5-7.
  • Створювали вступну учительку презентацію, щоб зацікавити учнів перед початком роботи з проектом. 
  • Розглянули обов'язковість використання засобів Інтернет та авторське право в Інтернет.
  • Створили учнівську презентацію, яка б висвітлювала один з етапів роботи над проектом.

вторник, 25 сентября 2012 г.

Модуль 4

У процесі виконання завдань цього модулю я:
  •  познайомилась з оцінюванням проектів, графіками оцінювання, визначенням навчальних потреб учнів;
  • розробила форму оцінювання діяльності учнів по створенню презентації та форму самооцінювання учнів роботи у групах.

Модуль 3

Виконуючи завдання даного модулю ще раз переглянула назву теми проекту, ключове та тематичні питання. Створила електронний опитувальник, який я буду використовувати під час роботи проекту. Продумала діяльність учнів у процесі їх роботи над проектом.

Модуль 2

Познайомилася з програмою для створення публікаціїї. Працюючи над даним завданням, я ретельно продумала, яким чином можна якомога більше інформації донести учням про проект та його складові.
Вважаю, що даний модуль приніс мені корисні навички роботи, які я і буду використовувати у подальшій роботі з учнями.